Услуги

предоставя целогодишно социални услуги насочени към задоволяване на личните потребности на възрастните хора. Домът е оборудван с всичко необходимо за осигуряване на нуждите на настанените в него.

За удобството на нашите домуващи, предлагаме следните услуги:

 • Добре поддържана битова и жилищна обстановка
 • Хранене, отчитане на хранителните потребности и личния избор.
 • Поддържане на лична хигиена.
 • Съдействие при осигуряване на предписаните лекарства.
 • Дневен и седмичен пансион.
 • Рехабилитационни процедури.
 • Лечебен масаж – за бързо възстановяване и поддържане на тонуса.
 • Възможност за самостоятелно организиране на личното време.
 • Организиране на културни мероприятия, честване на лични и официални празници.
 • Възможност за лични контакти с роднини и близки на настанените лица.

Ето как протича един ден при нас:

 • 6:30 – 8:00 Личен тоалет, обличане, помощ при придвижване към трапезарията
 • 8:00 – 9:20 Прием на лекарства и закуска
 • 9:30 – 9:45 Преглед на събитията от деня, новини
 • 09:45 – 11:30 Покой и лични занимания
 • 11:30 – До обяд Игри на групи за умствено стимулиране
 • 12:30 – 14 :00 Прием на лекарства и обяд
 • 14:00 – 15:00 Почивка
 • 15:00 – 18:00 Разходки в градината Групови дейности
 • 18:00 – 19:30 покой,подготовка за прием на лекарства и вечеря
 • 19.30 – 22.30 Гледане на телевизия, лични грижи, подготовка за лягане и сън